Samarbeten

Vill du som privatperson eller med ditt företag vara med och hjälpa mig på resan mot toppen?

Att träna och tävla på elitnivå är krävande på livets alla områden. För att göra det möjligt är samarbeten med sponsorer helt avgörande. Utan hjälp från privatpersoner och företag hade det inte gått att upprätthålla den här nivån, och stödet är essentiellt.

Det finns möjlighet att exponera ditt företag på klubbdress, bil, hemsida eller med egna produktlinjer. Andra lösningar kan exempelvis vara friskvårdsbidraget, träningspass, föreläsningar eller reklamfilm. Kontakta mig så kommer vi fram till något som passar just ditt företag, så vi får ett givande samarbete för båda parter.

Vi tar och bygger något tillsammans.